آموزش رایگان

چگونه برنامه نویسی را شروع کنیم؟ بدون شک برنامه نویسی یکی از مهمترین مهارت هایی است که بشر کشف کرده است. نخستین برنامه ساز کامپیوتر آدا لاولیس (دختر پاول لرد ببایرون) است که او توانست زبان آدا را ابداع کند و به عنوان نخستین برنامه نویس جهان لقب بگیرد.