آنالیز رایگان وبسایت

صاحبان  کسب و کار هدف اصلی خود از راه اندازی سایت را رسیدن به صفحه اول نتایج جستجو در کلمه کلیدی هدف می دانند.

سئو سایت و رسیدن به صفحه اول در نتایج جستجو مستلزم سایتی بهینه و استاندارد است.