خطر هک شدن با افرونه های گوگل کروم؟

🔴 500 افزونه كروم به طور مخفیانه داده های خصوصی میلیون ها کاربر را آپلود می کردند.

🔹 بیش از 500 برنامه افزونه مرورگر كه میلیون ها بار از Chrome Web Store دانلود شده اند به طور ناگهانی داده های مرور خصوصی را برای سرورهای تحت کنترل مهاجم بارگذاری کردند.
افزونه ها بیشتر به عنوان ابزاری ارائه می شدند که خدمات تبلیغاتی متنوعی را ارائه می دادند.

🔹هدف مهاجمين اتصال مشتریهای مرورگر به معماری فرمان و کنترل، استخراج داده های مرور خصوصی بدون اطلاع کاربران، قرار گرفتن کاربر در معرض خطر سوءاستفاده از طریق جریان های تبلیغاتی و تلاش برای فرار از مکانیزم های شناسایی تقلب Chrome Web Store بوده است.

نوشتن یک نظر

نظر