اعتیاد به گوشی بخش هایی از مغز را کوچک می‌کند

اعتیاد به گوشی بخش هایی از مغز را کوچک می‌کند

مطالعات جدید نشان می دهند اعتیاد به تلفن همراه همانند اعتیاد به مواد مخدر، اندازه و شکل مغز را تغییر می دهد.
محققان پس از بررسی تصاویر MRI افراد معتاد به تلفن همراه دریافتند ماده خاکستری در قسمت های مهمی از مغز که مسئول کنترل احساسات، تشخیص اشیاء و پردازش حافظه هستند، از بین رفته است.

نوشتن یک نظر

نظر